Wat is Tellington TTouch?

 Balans van lichaam en geest door aanraking en beweging

Tellington TTouch® is een lichaamsgerichte techniek van zachte, specifieke aanrakingen en bewegingen.
Spanningspatronen in het lichaam hebben invloed op emoties, gedrag en gezondheid. Door het dier te helpen ontspannen en bewust te maken van hoe het zijn lichaam gebruikt,  kunnen we spanning of pijn verminderen of zelfs wegnemen, de algehele gezondheid verbeteren en gedrag beïnvloeden.

Hoe je fysiek in je vel zit heeft direct invloed op hoe je je voelt (emotie) en daarmee op hoe je je gedraagt. Een dier met een zachte, soepele lichaamshouding zal zich prettiger voelen en zich dus ook anders gedragen dan een dier met veel spanning in het lichaam. Die spanning kan een gevolg zijn van pijn of juist pijn opwekken. Met TTouch® proberen we door middel van de diverse technieken de spanning in het lichaam op een hele zachte manier weg te nemen of te verminderen en zo invloed uit te oefenen op de emoties en gedragspatronen te doorbreken.

Vertrouwen en communicatie

Maar TTouch® is zoveel meer dan een techniek om gedrag of gezondheid te beïnvloeden.
Het is een manier waarop je je met je dier kunt verbinden, waarmee je hem kunt helpen als hij pijn heeft of ziek is, of als hij angstig of nerveus is, maar ook om gewoon samen van te genieten. Als mensen TTouch® geven aan hun dier worden ze zelf vaak ook helemaal stil en ontspannen, je doet dus tegelijk iets goeds voor jezelf! TTouch® helpt je om zelf beter in je vel te zitten als je dier ongewenst gedrag vertoont of moeite heeft met aanraking.

Het belangrijkste aspect van TTouch® is dat het de vertrouwensband en communicatie tussen mens en dier versterkt. Het is niet alleen een techniek, maar ook een totale manier van kijken naar- en samenwerken met dieren. Het helpt je om je bewuster te worden van hoe en wanneer je je dier aanraakt en hoe het dier dit ervaart.
Je kunt TTouch® dus ook prima toepassen als er geen problemen zijn.

Tellington TTouch® kan o.a. ingezet worden bij:

Stressbeheersing  –  Traumaverwerking  –  Nervositeit  –  Hyperactiviteit  –  Angst   – Onzekerheid   –  Agressie (naar mens of dier)  –  Wagenziekte  –  Trekken aan de lijn  – Overmatig blaffen  –  Ouderdomsklachten  –  Gewrichtsproblemen  –  Herstel na ziekte, operatie of blessure

*TTouch is géén vervanging voor medische behandelingen, maar wel een mooie aanvulling

Aanraking

De aanrakingen bestaan uit cirkelende, liftende en strijkende bewegingen over het gehele lichaam van het dier. De vingers glijden niet over de vacht, maar bewegen zachtjes de huid.

TTouch is géén massage waarbij de spieren behandeld worden. De aanrakingen worden met zeer lichte druk uitgevoerd waardoor het zenuwstelsel gestimuleerd wordt en bepaalde stofjes (endorfines) worden aangemaakt die zorgen dat we ons lekker voelen.
Welke TTouches gebruikt worden hangt helemaal af van het dier.                                         TTouch® wordt nooit met dwang uitgevoerd, het dier geeft zelf aan wat het prettig vindt.

Beweging en lijnhantering

Beweging zorgt voor het laten afvloeien van spanning.
Dieren bewust laten bewegen helpt ze om bepaalde gewoontepatronen in hun gedrag en beweging te doorbreken die niet zinvol zijn, pijn opwekken of pijn-ontwijkend zijn. Het verbetert de concentratie, coördinatie en balans.

De eigenaar of geleider van de hond leert een andere manier van lijnhantering. De lijn wordt niet gebruikt om te corrigeren of slechts om de hond bij je te houden, maar de lijn is bedoelt om de hond te helpen in balans te blijven of te komen.  De signalen die met de lijn worden gegeven zijn bewust en subtiel. Hierdoor wordt de hond ook veel gevoeliger voor fijne signalen en hoeft er niet aan de hond getrokken en gesjord te worden.

We maken onder andere gebruik van een leerparcours met verschillende objecten waar we het dier door- of overheen laten lopen. Hierbij wordt steeds rekening gehouden met de fysieke mogelijkheden van het dier. Het leerparcours is dus ook zeer geschikt voor oudere dieren en dieren met lichamelijke problemen. Het leerparcours kan ook zonder lijn worden aangeboden aan het dier. Dat noemen we ook wel Free Groundwork, oftewel; vrij grondwerk.

Lichaamsbandages

Één van de gebruikte hulpmiddelen van TTouch® is een lichaamsbandage of bodywrap.
Een bodywrap kan op zeer veel verschillende manieren gebruikt worden. De bedoeling van de bodywrap is om de aandacht van het zenuwstelsel naar een bepaald deel van het lichaam te sturen of om het dier anders te laten bewegen. Zo kan een bodywrap ook gebruikt worden bij gewrichtsproblemen of na een operatie aan de ledematen.

De bodywrap geeft een lichte druk, net als de Touches zelf, waardoor het dier een beter lichaamsbewustzijn (proprioceptie) krijgt. Dat wil zeggen dat de hersenen zich bewust zijn van waar het lichaam zich in de ruimte bevindt (wat is boven, onder, voor en achter, ook met je ogen dicht). Een leuk voorbeeld van proprioceptie is met je vinger het puntje van je neus aanraken met gesloten ogen.

De bodywrap kan een effectief hulpmiddel voor wagenziekte zijn, omdat de bodywrap de balans en het evenwicht verbetert. Ook kan een bodywrap erg zinvol zijn bij dieren die moeite hebben met aanraking of dieren die erg angstig zijn. Dit heeft o.a. te maken met het feit dat aanraking met lichte druk de dopamine productie verhoogt.

Een variatie op de bodywrap is het Thundershirt. Het Thundershirt help vooral goed bij angst of paniek (bijvoorbeeld voor vuurwerk, onweer of dierenarts), wagenziekte en onrust.

Het Thundershirt geeft een beschermd gevoel aan angstige en onrustige honden
Het Thundershirt geeft een beschermd gevoel aan angstige en onrustige honden
 Tellington TTouch®     info@gevoelsdier.nl    0629 323 184
Aangesloten bij de Tellington TTouch® Beroepsvereniging Nederland